Günümüzde genişbant haberleşme ihtiyacı en çok hareketli platformlarda ortaya çıkıyor. Deniz, hava ve Kara olarak üç ana gruba ayırdığımız bu ihtiyacın genel karekteristiğide uygunlandığı platforma göre değişiklik arzediyor. Ancak üç ayrı platform grubunda da temel ihtiyacı ses haberleşmesi, görüntü ve sensör (radar, sonar v.b.)aktarımı ile güvenli mesajlaşma oluşturuyor. Bu tür ufuk ötesi yapılan haberleşme yüksek bant genişliği ihtiyacının yanında yüksek kararlılık ve kendi kripto sisteminizi kullanabilme ihtiyacını da içerir. Gerek meteorolojik etkilere dayanım, gerekse elektronik harp ortamının şartlarına yüksek mukavemet gerektirir. SUPERUYDU Uydu Haberleşme Altyapısı sayesinde bu tür ihtiyaçlara SUCONNECT, SUPASS, SUBROADCAST teknolojilerini de içeren bağlantı paketleri ile çözüm sunuyor.